Активният сезон на земеделската кампания може и да е приключил, но нуждите от финансиране на земеделските производители продължават да са актуални. Независимо дали касае текущи разплащания на ренти или други разходи или по-значими инвестиции, стопаните търсят най-добрите възможности, за да увеличат печалбите си.

 

Допитахме се до банка с опит във финансирането на земеделски проекти. Калина Кисьова, Ръководител отдел „Малък бизнес” в Societe Generale Експресбанк, ни разказва за преференциалните условия по кредит Партньор Агра за българските земеделски стопани.

 

Калина Кисьова - Societe Generale Експресбанк

 

Какво представлява кредит Партньор Агра и за какво може да бъде използван?
Програмата е ориентирана към селскостопанските производители, като включва различни кредитни продукти, които отговарят на всички нужди на клиентите в този приоритетен сектор. Предоставяме възможност за финансиране срещу субсидии до 95% от нейния размер. Същевременно, осигуряваме възможност за инвестиционно финансиране със сезонни погасителни вноски, както и кредитни линии за закупуване на земеделска земя.

 

Какви са сроковете и лихвите за неговото връщане?

Сроковете са съобразени с различните видове кредити. По-специфичното е, че погасителните планове могат да бъдат със сезонен характер в зависимост от постъпленията на клиентите. Лихвите по кредитите срещу субсидии са 7,5% с 50% отстъпка от таксата за управление.

 

Какво е необходимото обезпечение по кредита?

Видът на обезпечението е в пряка зависимост от целта на кредита. Приемаме различни видове и комбинации от обезпечения: залог на вземания по субсидии за обработваема площ, залог на земеделска техника или на складови записи, залог на готова продукция, ипотека върху недвижими имоти или земеделска земя.

 

Какви са необходимите документи за одобрение?

Опростили сме изискваната документация, като в случаите, когато още не е издадено Удостоверението за очаквани субсидии от ДФЗ, се базираме на Заявлението за подпомагане през текущата година. Стараем се да отговорим на нуждите на сектора както по отношение на време за одобрение, така и да предоставим на земеделските стопани средствата, когато имат необходимост от тях.

 

Финансиране на земеделска дейност :

► Овърдрафти или кредитни линии за оборотно финансиране, обезпечени със субсидии от Държавен Фонд „Земеделие” за обработваема площ до 95% от очакваните субсидии (Наличието на удостоверение за обработваеми площи не е задължително условие за одобрение на финансирането)
►  Кредитни линии за покупка на земеделска земя
►  Финансиране на инвестиционни проекти за покупка на земеделска техника и машини, изграждане и покупка на зърнобази и складови помещения, както и проекти, съфинансирани по европейските програми

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ:

кредит за земеделски производители

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!