Базовите правила на реформата в Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020, започнала преди три години, са вече ясни, макар да не са финализирани законодателни текстове. В момента сме във фаза на изработване на прилагащите и допълнителните разпоредби, съобщи Снежана Благоева, директор на Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“ в Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

 

„Детайлите са важни. Работим заедно с другите държави-членки и с ЕК, която има водеща роля за това правилата, договорени от двамата съзаконодатели – Съвета и ЕП, да бъдат детайлизирани по начин, по който не се излиза от базовите договорки и едновременно с това, изработвайки детайлите, да се направи така, че договорената политика да бъда приложена в достъпен и възможен за държавите-членки начин“, каза Снежана Благоева по време на семинар на тема „Обща селскостопанска политика на ЕС за периода 2014-2020г. – приоритети, новости и предизвикателства”. Към момента вече е ясно, че реформата в ОСП ще стартира през 2015 година.

 

„Не с особено желание, но все пак всички се обединиха около това, че в крайна сметка реформата ще започне през 2015 г. тъй като тази реформа е първата, която се договаря между Съвета на министрите в областта на земеделието и Европейския парламент, в рамките на 28 вече страни-членки. Това, надявам се, направи реформата по-добра, но едновременно с това отне повече време за финализиране на процеса. Затова и началото на реформата на новата ОСП беше отложено и 2014 г. ще е преходна година, а реформата ще започне от 2015 г.“, уточни Благоева.

 

И допълни, че ОСП продължава да бъде сред най-добре финансираните политики в ЕС. В ОСП 2014-2020 се запазва водещата роля на директните плащания - директните плащания заемат значителна част от бюджета на ОСП, което, по думите на Благоева, е оценено високо от земеделските производители. „Едновременно с това, обаче, политиката се насочва в посока екологизиране и беше въведен засилен екологичен елемент – директните плащания вече са обвързани с постигането на определени екологични цели.

 

Ако досега бяхме свикнали екологичните мерки да са отделно, сега вече постигането на екологични цели е заложено и в директните плащания“, заяви още Снежана Благоева. И допълни, че ОСП 2014-2020 г. е много по-гъвкава и дава по-големи правомощия на страните-членки, но това в същото време означава и много по-големи отговорности за всяка от тях.

 

В края на ноември се очаква текстовете да минат окончателно в Европейския парламент. През декември 2013 г. се очаква в Совета на министрите да бъдат приети законодателите текстове, които до края на декември да бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС. Това, според Благоева, означава, че на 1 януари 2014 г. ще има финализирани регламенти за правилата от 2015 г. по ОСП 2014-2020 г., както и регламентите, които ще действат през 2014 г.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!