База от данни с физиономията на всяка свиня. Сканиране на гласа, което позволява да се определи страда ли животното от кашлица. Смарт хранилки, които дават строго определено количество фураж. Именно такива могат да бъдат в скоро време животновъдните ферми в Китай, пише fertilizerdaily.ru.

Корейци превърнаха тунел в мегаоранжерия

В страната, която е най-големият производител и потребител на свинско месо в света, местните компании активно разработват пазара за системи за лицево и гласово разпознаване, предназначени за животните във фермите. Новите технологии са призвани да подобрят грижата за тях. 

Така например Alibaba, гигант в съвременния онлайн бизнес, а също така конкурентът му Jingdong Mall, са едни от първите в страната, които започнаха да използват камери за проследяване на „лицата“ на свинете и софтуер за разпознаване на гласа, способен да диагностицира наличието на заболяване на животното. 


Не всички обаче споделят този ентусиазъм по внедряването на нови технологии. 

На мен ми харесва идеята и концепцията, но трябва да бъда убеден, че тя работи, казва Дирк Пфайфър, професор по ветеринарна епидемиология в университета на Хонконг.

За ефективното разпознаване на лицето на домашното животно се изисква наличие на пълноценна база данни на всички животни във фермата. По този начин ще се осигури динамиката на промените в състоянието на всяко едно от тях. 

Против иновациите са много собственици на малки ферми. В Китай техният брой е около 26 млн. Около половината годишно производство на свинско месо се пада именно на тях. 

Според фермерите в момента цифровизацията на фермите е актуална само за големите производители. Именно от последните зависи бъдещото поевтиняване на описаните технологии за агросектора. 

По последни данни цената на лицевото сканиране на свинете възлиза на около 7 долара на животно. Традиционното маркиране на свинете струва едва 30 цента. 

В същото време правителството на Китайската народна република има намерение да внедрява активно „смарт фермите“ и занапред. Последният 5-годишен план предвижда увеличаване на използването на роботизирана техника и мрежови технологии в селското стопанство. 

През октомври 2018 г. „за“ въвеждането на „смарт ферми“ и информационни технологии в земеделието се обяви и Държавният съвет на Китай. Чиновниците призоваха активно да се използват изкуствен интелект, блокчейн, облачни изчисления и бази данни.