Научните работници и служителите на  Института по розата и етеричномаслените култури се вдигнаха на бунт след като преди дни ССА обяви назначението на проф. Лилия Кръстева за временно изпълняващ длъжността (ВрИД) директор на института. Вчера входа на Института  беше блокиран от протестиращи служители и Кръстева бе въведена на работното си място.


Миналата седмица заместник-председателят на Селскостопанска академия проф. Лъчезар Козелов призова кметът на община Казанлък да бъде медиатор между двете страни - протестиращите специалисти и работници в Института по розата и Селскостопанска академия.


Две срещи проведе кметът на община Казанлък Галина Стоянова по повод кризата в Института. На първатасреща обаче проф. Козелов и проф. Кръстева не присъстваха. В срещата взеха участие работещи в Института, представители на синдикалните организации на Селскостопанска академия, на Института, както и на регионалните синдикални организации в Казанлък.


Кметът поиска от протестиращите ясно становище как виждат бъдещето на Института, при което те категорично настояха доц. д-р Наташа Ковачева да бъде върната като директор на ИРЕМК, да бъдат възстановени научните работници и институтът да се развива като научно звено.


На втората среща кметът на община Казанлък Галина Стоянова и председателят на ОбС-Казанлък Николай Златанов се срещнаха с проф. Лъчезар Козелов и проф. Лилия Кръстева в присъствието отново на работещите в института, на напусналите ИРЕМК научни сътрудници и на синдикалистите. Кметът Стоянова постави отново въпроса за виждането на Селскостопанска академия за бъдещето на Института по розата. Този институт, подчерта тя, преди всичко е свързан с традицията на розопроизводството в България, с развитието на този отрасъл и с представителността на нашата страна пред света - казанлъшката маслодайна роза.

 

Кметът Стоянова направи три предложения към Селскостопанска академия с цел постигане на решение на създадения казус с единствения на Балканите Институт по розата. Първото предложение е Институтът по розата и етеричномаслените култури да остане към Селскостопанска академия и да се развива като научно звено. Второто предложение е научните сътрудници, напуснали института в знак на протест срещу направените кадрови промени, да се върнат на работа възможно най-скоро, без да е необходимо да се явяват на конкурс. Третото е директорът на ИРЕМК да бъде не външен човек, а от състава на института или да е от Казанлък, който е работил в института и познава целия процес по организация и управление на неговата дейност.


Тези предложения бяха представени пред представителя на Селскостопанска академия проф. Лъчезар Козелов, като искането на всички присъстващи бе академията да даде отговор по тези въпроси до края на тази седмица.

Областният управител на Стара Загора Живка Аладжова, която също посети Института коментира: „Крайно време е – продължи тя, – в този институт да се говори за наука, а не да се обслужват интересите на група хора. Това е втора кандидатура, която Вие отхвърляте. Очаквах работниците и служителите да са тук, на работните си места, за да говорим очи в очи. Недопустимо е научни работници от институт с над сто годишна история да нямат написан нито ред по проблемите, които трябва да изследват. България е правова държава и е недопустимо да не може законно избран директор да стигне до работното си място. Не бива да се политизира преднамерено подобна ситуация. Директорът на всяко едно учреждение трябва да има шанс да покаже и докаже своите управленски умения. “


Както Фермер.БГ съобщи по решение на Комисията за избор на директори в системата на Селскостопанска академия, на Института по розата и етериномаслените култури в Казанлък не бе избран директор. Проф. Лилия Кръстева бе назначена за ВрИД, до провеждане на нов конкурс.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!