В началото на следващата година Министерството на земеделието (МЗм) започва информационна кампания в цялата страна за представяне на Стратегическия план.

Гласувайте: Получихте ли първия транш по СЕПП?

Целта е земеделските стопани да се запознаят и да разберат условията за прилагането на инструментите по него. Това обяви министърът на земеделието Явор Гечев по време на откриването на международното изложение за местни продукти в град Русе, информираха от пресофиса на аграрното министерство. 

Форумът е третото за годината подобно публично събитие, организирано от аграрното ведомство и има за цел да предостави възможност на малките фирми – производители и търговци на храни, напитки и занаятчийски стоки от селските райони да представят своята продукция пред широката общественост.
 „Изложението за местни продукти днес доказва, че малките производители, традиционните продукти и занаяти имат бъдеще. Русе е емблематичен български град, а мостът над река Дунав свързва култури и нрави”, каза министърът.

Явор Гечев отбеляза, че служебното правителство е изключително насочено към подпомагането на малките земеделски стопани и производствата им, чрез финансиране по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. „Затова Министерството на земеделието ще насърчава подобни мероприятия, за да можем да популяризираме родната си продукция и да съхраняваме и развиваме българските традиции”, допълни още той.

Министърът на земеделието припомни, че Държавен фонд „Земеделие“ с много активна работа обработи около 4 000 проекта, като за първи път от доста време, те са разгледани в същата година, в която са подадени. И допълни, че с решение на Министерския съвет e утвърден нов устройствен правилник на ДФЗ и чрез новите 130 щатни бройки ще бъде подсилен административният капацитет.

Заместник-министърът на земеделието Георги Събев, който също присъства на откриването на форума в Русе каза, че Местните инициативни групи (МИГ) ще са ключови партньори за прилагането на политиките на МЗм, насочени към местните и регионалните продукти и тяхното популяризиране. И уточни, че в следващия програмен период ще има финансов ресурс за над 100 МИГ.