На 2 май тази година приключи общественото допитване на Европейската комисия (ЕК), посветено на новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Резултатът от консултациите очертава повишения интерес към сектора в цяла Европа, се казва в официално съобщение на сайта на Комисията.

Първи национален дебат за бъдещето на ОСП след 2020 г.

Получени са близо 322 912 мнения по електронен път от всички страни членки на ЕС, като сред тях има 1 417 становища. От българска страна са изпратени 956 мнения, или 0.30% от общото количество. Най-много отзиви има от:Следват ги Испания, Белгия, Холандия и Австрия.

ЕК оценява количеството получени отзиви като категорично доказателство за вълненията на обществото по отношение на прехраната, селското стопанство и развитието на селските райони.

Наскоро проведена анкета отчете, че над 90% от европейците определят селското стопанство и селските райони като важна част от своето бъдеще.Първоначалният анализ сочи, че голяма част от изпратените мнения са на граждани, национални, религиозни и местни обществени органи и организации. От ЕК уверяват, че ще вземат под внимание всяко едно мнение и гледна точка. Пълният анализ на данните ще бъде представен по време на специална конференция в Брюксел на 7 юли тази година.

Общественото допитване е само един от инструментите, които ЕК използва, за да осигури прозрачност и двустранен дебат за бъдещето на ОСП. Предстои да бъдат взети предвид предложенията и препоръките на други заинтересовани лица и експерти в различни области.