Първи договори за безвъзмездна финансова помощ сключиха две местни инициативни групи в Добричка област. Единият е по подмярка 19.2 – 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Директни плащания и мерки по ПРСР влизат в новия Стратегически план

Бенефициент е Радослава Рогова от село Котленци, която планира да закупи оборудване за цех за преработка на сурово мляко. Стойността на подпомагането е 108 371 лв. Проектът е подаден чрез Местната инициативна група „Добричка”.

Семейната кравеферма на Радослава и Светлин Рогови е разположена в добруджанското село Котленци.

В нея се отглеждат над 400 животни. Дневният млеконадой в стопанството обичайно е над 3 тона. Това е накарало фермерите да помислят за преработка, за да направят бизнеса по-рентабилен и да оползотворят качественото мляко. По този начин стопаните стават независими и от цените на суровината, които предлагат фирмите.

Преди няколко години във фермата е изграден цех по Наредба 26. Добива кисело мляко, сирене, кашкавал, а Радослава е завършила и курсове по технология на млякото. Реализирането на проект по подмярка 19.2 е следващата стъпка в развитието на фермата, началото на която е поставено през 90-те години.

Своя първи договор за 2020 г. сключи и Местната инициативна група „Тервел – Крушари”. Той е за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“. Бенефициент е Ивайло Цветанов, производител на плодови сокове от община Тервел. Той ще получи 41 600 лв.

Стопанинът обработва общо 2 157 дка земя. От тях 80 дка са трайни насаждения с ябълки и сливи в землищата на град Тервел и село Войниково. В предходния програмен период производителят също е получил подпомагане чрез МИГ.

С помощта на реализиран проект той си е доставил инвентар за отглеждане на овощните насаждения, изградил е система за капково напояване на дръвчетата и е купил оборудване за цех за производство на плодови сокове, добити от суровина от стопанството.