Какво ще се случи с познатата на фермерите финансова подкрепа чрез директни плащания, държавни помощи и мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), когато сегашният програмен период приключи в края на тази година? 

Млади фермери печелят почти половината от проектите по ПРСР

Екип на аграрното министерство даде отговори на този въпрос днес на среща със земеделски производители в Ловеч.

„В момента много активно работим по анализите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП), вече ги финализираме и работим по потребностите, като в края на април ще започнем неговото реално изготвяне“, каза зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева при откриването на срещата на тема „ОСП след 2020 г.”. 

В националния Стратегически план на България по новата ОСП ще влязат директните плащания, мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и секторните програми – пчеларство и винарство.

Няма пречка всички досегашни мерки от ПРСР да бъдат включени в Стратегическия план по новата ОСП, подчертаха експерти. Намеренията са 30 % от бюджета на бъдещата ПРСР да бъдат насочени за агроекология и климат, биологоично производство и хуманно отношение.

Зелените плащания ще се заместят с еко схема и те ще бъдат част от кръстосаното съответствие и екологизация.

„Акцент в днешната среща ще е именно новата ОСП. Призовавам ви да бъдете активни с предложения. За целта създадохме и специален email адрес [email protected], на който очакваме Вашите коментари и предложения във връзка с новата ОСП“, подчерта Кръстева.

За периода 2014-2019 г. земеделските производители в област Ловеч са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 294,6 млн. лв., което представлява близо 2% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс през тези години.

Мария Христова, координатор на Координационната група за ОСП след 2020 г. в министерството, запозна  присъстващите над 200 земеделски стопани с хода на преговорите на ниво ЕС за новия програмен период 2021-2027 г. и предложените от Европейската комисия преходни разпоредби, които ще се прилагат само през 2021 г.

Мария Христова: „2021 г. ще бъде преходна за земеделските производители, а Стратегическият план по новата ОСП ще заработи през януари 2022 г.“

„Основна позиция на България е запазване на бюджета по новата ОСП на нивата, които са в момента, за да няма сътресения в секторите. Водим преговори за по-високи нива на обвързана подкрепа и запазване на този инструмент. Настояваме и за запазване на националната преходна помощ и след 2021 г.“, уточни Христова.

Фермерите от област Ловеч бяха запознати и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, които са фокусирани към биосигурността.

Бяха представени и възможностите за подкрепа на животновъдите по целевите приеми през 2020 г. по следните подмерки на ПРСР 2014-2020 г.: подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки“, 5.2 „Инвестиции за възстановяване на селскостопанския производствен потенциал“ и 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства“.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.