По шестте стартирали мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) до момента е одобрена субсидия на стойност над 1.5 млрд. лева. С около 5000  кандидати са сключени договори, което е една трета от общия брой подадени заявления до сега.
 
 
Това съобщи зам. -министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на срещата със земеделските производители в Пазарджик. Заедно с експерти от ведомството тя представи информационната кампания на министерството в Пазарджик и Пловдив.
 
По време на срещите д-р Василева разясни на присъстващите приоритетите в земеделския сектор, които страната ще поддържа по време на председателството на  Съвета на Европейския съюз.
 
 
Основните теми бяха свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., прилагането на схемите и мерките за подпомагане на Програмата за развитие на селските райони за 2018 г., директните плащания, както и с информационната  система ИСУН.
 
 
„Информационната  система ИСУН се прилага с цел осигуряване на повече публичност и прозрачност за подадените, разгледаните и одобрени проекти по отделните процедури. Предвидена възможност за кандидатите да възразяват по предварителната оценка, и тези възражения ще се разглеждат от комисия в Управляващия орган“,  разясни Д-р Василева за електронната платформа.
 
Краят на информационната кампания е на 1 март 2018 г. Дотогава ще бъдат проведени още четири срещи в градовете Велико Търново, Габрово, Търговище и Разград.