Близо 500 оператори, клиенти на фирмата за биосертифициране Кю Сертификейшън, са застрашени от фалит. Хвърлената в петък, 29 март, бомба за отнетия лиценз на сертифицираща фирма, внесе смут и паника в сектора. Фермер.БГ разговаря с производители по темата.
 
 
Николай Колев е председател на Съюза на Дунавските овощари. По думите му много от продукцията на производителите може да остане дори необрана.
 
„Вноските към сертифицираща фирма се внасят до края на годината, а самият договор се сключва за цялата следваща година. Когато лицензът на тази фирма бъде отнет, това означава, че производителите остават без сертификат за текущия сезон. Това може да доведе масово до фалити на тези контрагенти на сертифицираща фирма. Тъй като те най-вероятно имат сключени договори с преработватели или вериги, където да реализират биологична продукция, а без сертификат това не може да се случи“, коментира Колев.
 
Производителят припомни, че разходите за отглеждане на биопродукция са по-високи, което също би затруднило редица фермери.
Какво следва обаче за тези фермери? Възможна е пререгистрация.
 
Всеки оператор на „Кю Сертификейшън“ АД трябва да сключи нов договор до 30.04.2019 г. с друго контролиращо лице и да уведоми Министерство на земеделието, храните и горите, се казва в отговор на агроминистерството до Фермер.БГ
 
„Новите договори с други контролиращи лица трябва да съдържат изрична клауза, че влизат в сила от 31.03.2019 г. без значение от датата, на която са сключени/подписани“, посочват от министерството. 
 
„Ще отнеме много време да се сключат договори с нова фирма и да се прехвърлят. Има условия да няма прекъсване, защото ако има такова в договорите със сертифициращата фирма, преходният период започва да тече отново, което е просто абсурдно“, смята Николай Колев.
 
[news]
Най-лошият сценарий за тези биопроизводители вероятно предстои.
 
„За съжаление, най-вероятно, тези производители, през следващите 3 години няма да имат биологичен сертификат. Смятам така, защото когато сключат нов договор с прекъсване, те трябва да изминат периода на преход отново“, категоричен е Колев.
 
Причината за отнемането на лиценза на компанията е, че „комисия, след извършена административна проверка е установила непълноти и несъответствия в представената документация за издаване на временно разрешение“, мотивират решението си от министерството. 
 
Според Божидар Петков, председател на Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я), някъде е допусната грешка.
 
„Наистина всички сме възмутени, че в един много кратък срок, без предизвестие, се прекратява дейността на фирмата. Може би самата сертифицираща фирма не си е заложила в договора за сертфикация евентуалната клауза как става прекратяването. Може би с няколкомесечно предизвестие, както са нормалните работни взаимоотношения. Заради това сега над 400 бенефициенти са поставени пред много критични условия“, обясни Петков. 
 
Димитричка Търпанова, зам.-председател на Добруджанския овощарски съюз (ДОС) също изказа своето мнение по темата.
 
„Това, което се случва никак не е добре. Става така, че много фермери ще пострадат. Не знам у кого е вината“, каза Търпанова.