Засилен интерес към земеделските земи, предлагани от „Агрион“, отчетоха от компанията за управление на поземлени активи. Дружеството продава апетитни парцели в цялата страна на изключително атрактивни цени, които започват от 300 лв./дка.
 
Най-сериозен интерес се наблюдава в районите на Варна, Хасково и Монтана, отчитат от ръководството на компанията.  Размерите на парцелите, които все още не са продадени, както и точното им местоположение в различните землища, може да се видят на адрес http://www.agrion.bg/bg/zemq/sellingform
 
„Възможността за покупката на поземлени имоти на разсрочено плащане за период от три години, без първоначално самоучастие, предизвика сериозен интерес сред потенциалните купувачи и набира все по-голяма популярност“, казаха от „Агрион“. От подобна опция се възползват предимно по-малки земеделски производители, които търсят различни варианти да придобият земеделска земя, без да им се налага да плащат накуп за нея. По този начин те имат възможност да вложат свободните си парите в техника или по-качествени семена, което води до по-ефективно и модерно земеделие. 
 
Плащането на вноски е предпочитан вариант и за земеделци, които кандидатстват по програмата „Млад Фермер“. Мярката, която е част от Програмата за развитие на селските райони, осигурява финансиране в размер на левовата равностойност на 25 хил. евро. Все по-често се наблюдава тенденция парцели да купуват и хора, които до този момент не са се занимавали със земеделие.
 
Благодарение на субсидиите от европейските програми и държавните помощи за много начинаещи земеделци обработването на ниви е вариант за докарване на прилични доходи. 
 
Общият размер на предвидените средства за директни плащания за площ и по различните програми през тази година е 2.91 млрд. лв., което е с над 400 млн. лв. повече в сравнение с 2017 г. 
 
 
Покупката на земя е отлична възможност за земеделските стопани да окрупнят парцелите си и да разширят стопанствата си, твърдят агроексперти. Комасацията увеличава производителността и намалява разходите. Тя дава по-добри условия за механизирана обработка на земята, което е предпоставка за увеличаване на добивите и за развиване на селско стопанство с висока добавена стойност.
 
Окрупняването на терени помага и формирането на по-добра цена на земеделските площи. Стойността на комасираните имоти е доста по-висока от средната за даден регион, дори и да се сравняват терени от едно и също землище, категорични са експертите в бранша. 
 
По официални данни на Министерство на земеделието, храните и горите средният размер на земеделските терени у нас е едва 5.5 дка, което е едно от най-ниските нива в ЕС. Общата площ със селскостопанско предназначение е в страната ни е около 52 млн. дка, но тя е раздробена на близо 25 млн. парчета.
 
Според пазарни наблюдатели сред най-честите купувачи през последните години са инвеститори, които влагат парите си в обработваема земя с цел доходност. Земята в България се характеризира с ниска волатилност, висока доходност при нисък финансов риск и не на последно място ниска корелация към традиционни класове инвестиционни активи. Освен това тя не се влияе от политически и икономически процеси. При нея не се наблюдават резки скокове и спадове, както при недвижимите имоти.