Тези дни в Брюксел се състоя съвещание, посветено на актуалното състояние на биоземеделието в Европейския съюз. Бяха повдигнати въпроси, които засягат проблемите в сектора, фалшивите биопродукти и стратегията за реализиране на продукцията на пазара, пише Topagrar. 

Твърд Брекзит ще опустоши биосектора във Великобритания

Според биопроизводителите обезпокоителен е нарастващият интерес към тяхната продукция от страна на търговските вериги. 

Няколко участници в съвещанието изразиха мнение, че ценовият натиск на търговските мрежи може да тласне биопроизводителите към участта, която е застигнала фермерите, които произвеждат храни по конвенционалния начин.

Всеки, поискал да реализира продукцията си в големите магазини, се оказва в сериозна зависимост от тях, отбелязват представители на сектора.

Според Елена Паничи, заместник-директор в DG AGRI, проблемът с търговските вериги все повече се изостря. Тя допълни, че твърде сложните правила по сертификация и трудният достъп до пазара повишават риска от измами.

На този етап Европейската комисия работи над разширяването на пълномощията за контрол на други органи на местната власт с цел противодействие на измамническите практики.

Председателят на комитета по земеделие в Европейския парламент Норберт Линс подчерта, че биосекторът трябва да има открит достъп до пазара. В противен случай биопроизводителите ще загубят клиентите си. В същото време Линс настоя за адекватно присъствие на земеделската продукция, независимо от начина, по който тя е произведена. 

Роналд ван Марлен, съветник от платформата Timeli, също изрази опасенията си, свързани с по-нататъшното „навлизане“ на търговските вериги в биосектора. 

Важно е да се разпредели пазарната власт между дребните дистрибутори, заяви той, като отбеляза преимуществата на късите вериги на доставка при ценообразуването. По този начин едновременно ще се увеличи печалбата на фермерите и ще се понижи рискът от измами.