Министрите на околната среда на шест страни-членки на ЕС изпратиха писмо до Европейската комисия с искане спешно да бъде разработен план за поетапен отказ от използването на хербицида глифозат и сродните „убийци на плевели“ в ЕС.
 
 
Ресорните министри от Франция, Гърция, Словения, Люксембург, Белгия и Малта настояват всички рискове за здравето на хората да бъдат изключени, а изследването на спорните въпроси да продължи и да се поощрява, съобщи agrarheute.com.
 
Тези страни гласуваха против продължаването на лицензията за използване на глифозата, за който съществуват данни, че предизвиква ракови заболявания при хората.
 
 
„В съответствие с 5-годишното удължаване на лиценза за използване на глифозата в ЕС, прието в края на ноември 2017 г., всички рискове за здравето на хората трябва да бъдат изучени и планомерно ограничени. Необходимо е Европейската комисия без отлагане да разработи „план за отказ“ и да започне нови изследвания в търсене на алтернативни средства за борба с плевелите“, отбелязват министрите в писмото си, публикувано в редица европейски издания.
 
Федералният министър на околната среда на Германия Барбара Хендрикс, която рязко се обяви против удължаването на одобрението за глифозата, не се е включила в обръщението към ЕК, но по нейно разпореждане ресорното министерство съобщи, че тя е абсолютно съгласна с текста на писмото. 
 
Това е позицията и на всички други федерални министерства, ръководени от представители на Социалдемократическата партия. 
 
Министър Хендрикс обаче се е въздържала от подписването на международното обръщение, тъй като във федералното правителство няма единно мнение за начините, по които трябва да се извърши отказа от използването на глифозата в селското стопанство.