Специална тематична работна група разглежда проектите за критерии и оценка на четири подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) на Общата селскостопанска политика. 

Подмярка 4.1: Кой ще има предимство в следващия прием?

Целта е да се определят рамките, които ще залегнат при предстоящите приеми в 2-годишния преходен период. Онлайн срещата между експерти от ресорното ведомство и бранша се провежда днес, 2 февруари.

Подмерките, които се разглеждат, са едни от най-предпочитаните сред земеделските стопани, а именно подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Като приоритетни при инвестиционните мерки 4.1 и 4.2 от ресорното ведомство са посочили отново чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“. Според бранша обаче, при така заложените критерии и оценителна система, тези сектори отново ще изпаднат от подпомагането, въпреки тяхното “приоритизиране”.

Вижте кои дейности ще носят най-много точки по подмярка 4.2

Обединени в своите виждания, браншови организации от секторите “Плодове и зеленчуци”, “Животновъдство”, “Биопроизводство”, млади и малки стопани, изпратиха своите становища до земеделското министерство.

Те настояват за повишаване на точките за приоритетните сектори от максимум 10 на поне 20 за бенефициенти, развиващи дейност в чувствителни сектори, и 75% грант. Друго искане е точките за групи и организации на производители също да се увеличат. Към момента максималният брой точки за тях е 10.

"С така представения ранкинг животновъдсвтото не участва за инвестиции", коментират фермери за Агри.БГ.

Асоциациите продължават да настояват и за промяна в Стандартния производствен обем (СПО). Браншовите структури са на мнение, че за малките стопанства СПО трябва да бъде намалено до 12 000 евро. Според тях дори е нужно да се разработят специални инвестиционни интервенции, включително за преработка за малките производители до 12 000 СПО.

Ще станат ли най-накрая приоритетните сектори наистина такива, предстои да разберем.

Агри.БГ продължава да следи темата.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg