Върху 13 268 842 дка е извершена предсеитбена подготовка с есенници, a дълбока оран на 5 788 102 дка, при респективно 13 580 931 дка и 6 692 767 дка по същото време на 2017 г.  Това се посочва в оперативния седмичен анализ, изготвян от агроминистерството. 
 
 
На този етап засетите площи с пшеница са незначително повече спрямо миналогодишните - с 0,4%, докато сеитбата на останалите четири наблюдавани култури  - ечемик, маслодайна рапица, тритикале и ръжи зостава с между 2,5% и 10,3%. Най-същественото изоставане е при тритикалето – 10,3% по-малко спрямо миналата година по това време, посочват от министерството. 
 
 
Иначе през периода 5 – 11 ноември 2018 г. през Пристанище Варна1 не е реализиран износ на пшеница, ечемик и рапица. При липса на изнесени количества и за съответната седмица на 2017 г., изоставането на експорта на годишна база остава на нива: пшеница – с 20,1%, ечемик – с 84,3% и рапица – с 21,7%, се казва в анализа. 
 
По предварителни данни на Националния статистически институт (обхващащи цялата търговия със зърнени култури - по морски, речен и сухоземен път), през периода юли – август 2018 г. се наблюдава леко намаление на износа на пшеница - с 1,2%, до 1 641,8 хил. тона на годишна база и позначително такова при ечемика - с 55%, до 83,7 хил. тона. Същевременно, реализираните извън страната количества рапица се увеличават с 21,2%, до 216,4 хил. тона. 
 
В същото време през изминалата седмица е отчетен първият износ на слънчоглед през Пристанище Варна от началото на пазарната 2018/19 г., в размер на 32,9 хил. тона. Все пак, към 11 ноември 2018 г., експортът на слънчоглед през порта изостава с близо 61% от миналогодишния към тази дата. Общият износ на царевица през Пристанище Варна от началото на сезона е с 1,5% повече, като през последната седмица не са преминавали товари с тази култура.