Министерство на земеделието и храните вчера, 2 август, публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2006 г., относно минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета. 
 
Предлаганата с проекта регламентация на обществените отношения е необходима, за да се отстрани посоченото несъответствие, като телетата над осем седмична възраст ще се отглеждат групово в помещения без препятствие и при посочена в проекта средна площ на теле в зависимост от теглото му.
 
Фермер.БГ припомня минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета, приети с Наредба № 14 от 3 февруари 2006 г.:
 
Телетата до 15-дневна възраст се:
1. захранват с говежда коластра в първите часове след раждането им, но не по-късно от шестия час;
2. отглеждат поединично и не се връзват;
3. хранят четири пъти на ден;
4. хранят в съдове, които ежедневно се почистват и дезинфекцират.
 
Телетата на възраст над 15 дни се отглеждат групово в помещения без препятствия и:
1. при средна площ за теле:
а) с тегло до 150 kg - най-малко 1,5 m2;
б) с тегло от 150 до 220 kg - най-малко 1,7 m2;
в) с тегло над 220 kg - най-малко 1,8 m2;
2. се хранят поне два пъти дневно, като всяко теле от групата има достъп до храната по едно и също време.
 
Телета над 8-седмична възраст не се отглеждат в индивидуални боксове освен по препоръка на обслужващия животновъдния обект ветеринарен лекар с цел лечение.
 
В настоящия проект на Наредбата са предвидени и правно-технически корекции, свързани със създаването на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), която е правоприемник на Националната ветеринарномедицинска служба.
 
Целият текст на проекта на Наредбата вижте тук: