Още през 2017 г. стана ясно, че дигиталните иновационни хъбове са приоритет за ЕС. Те ще останат такъв и в новия програмен период на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. 

От полето до трапезата: Как може да се случи у нас?

И докато в по-старите страни-членки има такива действащи хъбове в сектор “Селско стопанство”, България може да се похвали само с един - AgroHub.BG.

Именно темата за дигиталните хъбове като иновация и тяхното ефективно използване, ще се обсъжда днес в Брюксел. Политиците ще се срещнат със Smart Agri Hubs и Internet of Food & Farm 2020, във връзка със събитието Умно земеделие: Дигитализация на земеделския сектор и визия за новата ОСП.

Форумът на високо равнище ще открои постиженията на проекта и приноса към селското стопанство на ЕС. Като ще разгледа и по-широкия свят на новите селскостопански техники и тяхното бъдеще. Срещата ще представи важни лектори от селскостопанския и хранително-вкусовия сектор заедно с представители на институциите на ЕС. В събитието ще вземе участие и Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Тя представлява първия цифров иновационен хъб за земеделие у нас - AgroHub.BG, в който Агри.БГ е член.

AGRI 4.0 става все по-близка реалност в земеделието

“На срещата ще обсъдим цифровизацията на земеделието и визията за новата ОСП, с участието на Комисаря по земеделие Януш Войчековски. И ние от цифровия иновационен хъб AgroHub.BG сме част от днешната дискусия за бъдещето на цифровизацията на агро-хранителната система”, посочи Светлана Боянова в социалните мрежи.

AgroHub.BG има за цел да обедини на едно място знание и ресурси за аграрната индустрия, с цел генериране на решения за нейните проблеми и удовлетворяване на нейните нужди. Порталът позволява на различните звена от агро-хранителната верига, свързани с агробизнес и технологии – фермери, производители на машини, оборудване и софтуер, организации, институции и всички заинтересовани страни, да комуникират и взаимодействат помежду си. Събраната на едно място експертиза, заедно с идентифицираните необходимости на агросектора, ще доведат до създаването на различни по вид и естество решения в полза на фермерите и преработвателите на земеделски суровини.

На кратко дигиталните хъбове осигуряват пряк информационен достъп до най-новите машинни и софтуерни решения в аграрния сектор, с идеята да бъде изградена бърза и надеждна връзка между търсещи и предлагащи.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.