Дигиталните иновационни хъбове са приоритет за ЕС. В по-старите държави-членки има такива действащи хъбове в сектор земеделие. Това е „оne stop shop“ за осъществяване на връзка между всички заинтересовани страни по отношение на дигиталните иновации.
 
 
В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви запознаваме в аванс с проектната идея за първия дигитален иновационен хъб за земеделския сектор. Повече за инициативата – вижте разговора с председателя на института, Светлана Боянова.