Последните иновативни технологии като Internet of Things (IoT) и Data Analytics, включително Big Data променят дейността в хранителната верига, правейки я по-интелигентна и доближаваща се до идеята за Smart Farming.
 
 
Интелигентното селско стопанство вече е необратима тенденция в сектора на първичното производство, която създаде революция, използвайки данните като катализатор за промяна, достъпна сега в по-голямо количество, бързина и надеждност. 
 
Тази промяна започва да бъде все по-осезаема и дава плодове: по-добро планиране на дейността, оптимизация и потребление на ресурсите, намаляване на въздействието върху околната среда, проследяемост, подобрена производствена доходност, координация между всички участници във веригата на доставки и т.н.
 
Дигиталните иновационни хъбове са екосистеми, изградени от малки и средни предприятия, големи компании, предприемачи и бизнес акселератори, изследователи и инвеститори. Те имат за цел да създадат най-добрите условия за дългосрочен бизнес успех за всички участници.
 
В последния за 2017 година брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви запознаваме с дигиталния иновационен хъб в Галисия. 
 
Ключова инициатива за устойчивост
 
Галисийският изследователски и развоен център за съвременни телекомуникации GRADIANT и Университетът в Сантяго де Компостела (USC), чрез своя Campus Terra, дават силен тласък за създаването на Дигитален иновационен хъб за агро-хранителния сектор в Галисия през 2016 г. като ключова инициатива за насърчаване на бъдещата устойчивост на сектора в автономната испанска област.
 
 
Целите на тази съвместна инициатива са фокусирани върху създаването на динамично, рентабилно и отговорно сътрудничество за постигане на по-голяма конкурентоспособност в сектора на земеделското производство и хранително-вкусовата промишленост, разширяване на възможностите за бизнес и експортен потенциал на доставчиците на технологии, създаване на нови възможности за капитализиране на вече съществуващи знания в областта на научните изследвания и иновативните центрове в Галисия.
 
За да се направи една крачка напред, е необходимо различните участници в сектора - производители, преработватели, доставчици на машини, инженерингови компании, научни центрове и публична администрация, да работят заедно, за да се възползват максимално от възможностите и да преодолеят бариерите, чрез подобряването на комуникационната инфраструктура и дигиталните умения.
 
Дигиталният иновационен хъб в Галисия улеснява обединяването на усилията на селскостопанските производители и преработвателите на земеделска продукция, които от своя страна са отворени за добавяне на технологии и иновативни услуги, адаптирани към тяхната реалност. От друга страна, дигиталният хъб ги свързва с доставчиците на технологии и услуги, с иновационните центрове, за да се генерират решения и подобрения, към които има търсене от страна на сектора.
 
Връзка между IT и земеделската общност
 
„Искаме да улесним всички да приемат дигиталните иновации. Още по-важно е, че искаме да помогнем за създаването на нови технологични решения за селскостопанския сектор в Галисия.
 
 
Ще дадем възможност за тясно сътрудничество с регионалното правителство и други ключови действащи лица в Галисия, като кооперативи, производители, IT компании, университети и други заинтересовани страни“, казва Luis Pérez-Freire, изпълнителен директор на GRADIANT
 
„Сътрудничеството между доставчиците на информационни технологии, селскостопанския сектор, технологичните експерти, инвеститорите и всички други участници в Дигиталния иновационен хъб ще осигури връзката между ИКТ сектора и земеделските общности. Това ще доведе до нови приложения, адаптирани към реалните потребности на земеделските стопани,“ категоричен е изпълнителният директор на GRADIANT.
 
Националните и регионалните власти могат да играят ключова роля в насърчаването на създаването на Дигиталните иновационни хъбове и създаването на регионална иновационна екосистема. Те могат например да гарантират, че регионалната инфраструктура - тестови съоръжения, пилотни инсталации, центрове за данни и работните лаборатории, са съответно споделени от заинтересованите лица.
 
27 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“