На Международната конференция на IPIFF 2017 бе представена ролята на насекомите в селскостопанския сектор и значението им в производството на храни и фуражи.
 
 
Организацията подчерта факта, че в политиката и законодателната рамка на Европейския съюз се откриват възможности за максимизиране на този потенциал, съобщиха от електронното издание Allaboutfeed.
 
Събитието се проведе в Брюксел, като на конференцията присъстваха над 250 участници, включително комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витенис Андриукаитис, представителите на Европейския парламент и Естонското председателство, както и делегати от производителите. 
 
"Производителите на насекоми могат да имат значителен принос както сега, така и в бъдеще, за да помогнат за посрещане на глобалните предизвикателства на протеините, циркулярната икономика и иновациите. Европейските политики предлагат много възможности за растеж и иновации, със законодателството на ЕС в областта на храните и фуражите, което е ключът към непрекъснатия растеж и доверието в сектора“, казва Андриукаитис.