Подобно на много други икономики, и американската се бори с дефицита на работна ръка. Така е от десетилетия. Един от секторите, който търпи най-големи щети, е селското стопанство. Скорошно проучване установи, че над половината от фермерите в Калифорния са започнали да използват машини вместо хора, за да покрият потребността си от работна ръка през следващите 5 години. Една от тези машини може да бъде робот, пише FreshPlaza. 

Роботите на полето - приятели или врагове

Разумен отговор във време на криза е използването на роботи в земеделието. Подобна машина разработва американски стартъп. Тя е насочена към овощарския сектор, конкретно ябълковите дървета.

Компанията планира да направи земеделските роботи масово явление. Фермерите се борят редовно с предизвикателствата на променящите се изисквания на съвременния пазар, поради това решаването на проблема с работната ръка на полето е неотложна задача. Особено когато става дума за натоварен период, какъвто е прибирането на реколтата.

Ключов елемент от робота на Abundant Robotics са неговите роботизирани ръце, които умело подхващат узрелите ябълки и ги отделят от клонките. Усъвършенстването на механизма – с включването на ножици например, ще направи робота търсен и за производителите на банани.