„Има различие между огромния брой прекупвачи на мляко и малкия брой мандри, които реално произвеждат. Затова е наложително подписването на договори с тези мандри“, заяви на конференция за ОСП 2014-2020  Робин Манинг, експерт по Регламента за единна организация на пазара към ГД "Земеделие и развитие на селските райони" в ЕК. Той уточни, че трябва да бъдат направени типови договори в млечния сектор, да е изяснено производството на тези мандри, което ще даде възможност за производство на млечни продукти със защитен произход.

От ЕК посочват, че млечният пакет продължава да се прилага, но очакват и намеса от страна на обществеността, за да се ограничи  използването на сухо и обезмаслено мляко. Манинг припомни, че е дадена възможност млекопроизводителите колективно да договарят цени с мандрите.

 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА!

 

 

Млечните квоти стават все по-малко релевантни, защото всяка държава може да взема решение дали да увеличава производството на мляко, тъй като основен регулатор на пазара е цената, допълни Манинг. И уточни, че след падането на млечните квоти пазарът ще бъде много по-либерализиран. По думите на Манинг на 30 юни 2014 г. Комисията трябва да се отчете работата по въвеждането на правилата в млечния сектор. А до 31 декември 2019 година трябва да бъде направен и обобщен цялостен отчет как работи системата, заложена в регламента, по отношение на млечния сектор.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!