Фермерите, които не са платили вноските по арендата си навреме, няма да имат право да ползват земята, се залага в промените на Закона за подпомагане на земеделските производители, предложени от Земеделското министерство.

Нови законодателни промени в подпомагането на земеделските производители

Това се налага заради установени системни нарушения на клаузите в договорите за наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд. Тази година държавата е отдала близо 1,2 милиона дка от собствените си земи на фермерите. 

"Някои от тях обаче системно нарушават договорите и отказват да спазват правилата", обърна винимание Кирил Стоянов от дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието пред БНР.

По изнесените от него данни договори за ползване на земи от държавния поземлен фонд са сключили близо 4500 земеделци.

От тях некоректни са около 1 до 5%. Мерите и пасищата не заемат голям дял в отдадените под аренда земи, по-честите нарушения са при нивите“, поясни още Стоянов. 

Кирил Стоянов: „Най- честите нарушения са свързани с това, че арендаторите не си плащат задълженията, не толкова навреме, колкото въобще не се издължават, сменят дружествата, които наемат земята и затова е нужен този дисциплиниращ ефект върху тези недобросъвестни практики." 

Затова, ако някой не си плати съответната аренда за годината, в момента, в който кандидатства за подпомагане, правните му основания по съответния договор, за съответните имоти, за които не си е платил, няма да могат да се виждат и той няма да може да получава субсидии за тях“.

По думите му няма риск такива земи да останат неизползваеми, когато влязат в сила тези промени в закона. Особено ако са на атрактивно място тези земи, там има голяма конкуренция.

На въпрос правят ли се изчисления колко е загубила държавата от такива некоректни платци, Стоянов не отговори конкретно, а заяви, че не винаги може да се прецени дали това е умишлено или земеделецът има временни затруднения. „При нас задълженията не се анализират по такъв начин, че да се разкриват по-тежки умишлени, а се водят заедно и всички вървят по едни и същи процедури за търсене на отговорност“, поясни той.