Днес, 30 януари, проектът на промените в Закон за собствеността и ползването на земеделските земи беше входиран в деловодството на Народното събрание (НС). Очаква се проектът скоро да влезе в пленарна зала за гласуване. Фермер.БГ припомня, че предложеният законопроект предвижда основно изменения в реда и условията за отдаване под наем на пасищата и мерите от държавния и от общинския поземлени фондове.

 

Многобройни сигнали от собственици на пасищни животни са постъпили в МЗХ, относно невъзможността да наемат пасища и мери в населеното им място, както от общинския, така и от държавния поземлен фонд, тъй като на търговете участват земеделски производители от цялата страна и онези от тях, които са предложили най-висока тръжна цена, дори да не притежават пасищни животни, печелят всички мери и пасища в населеното място и лишават местните жители от възможността да пашуват животните си на тази територия.

 

За разрешаване на проблема е предложено изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи относно реда и условията за отдаване за ползване на пасищата и мерите от държавния и общинския поземлени фондове, с което се цели те да се отдават предимно на лица, отглеждащи пасищни животни. В предложения законопроект е регламентирано, пасищата и мерите от ДПФ и ОПФ да се отдават под наем или аренда без търг на собственици или сдружения на собственици на регистрирани пасищни животни, пропорционално на техния брой и съобразно вида и местообитанието им.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!