Въпреки закриването на Контролно техническата инспекция, всички дейности по регистрация и контрол на земеделската и горската техника продължават да се извършват от регионалните служби на КТИ в пълния обем по досега установения нормативен ред. Това става ясно от съобщение, публикувано на интернет страницата на инспекцията. 

Провеждането на техническите прегледи, във връзка с прилагането на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, считано от 01 януари 2016 г., също ще продължи да се извършва от регионалните служби на КТИ.