Бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г. ще бъде гласувано от Комисията по земеделие и развитие на селските райони през април, съобщи говорител на Европейския парламент, цитиран от Agriland.ie.
 
 
Месец след това гласуване предложенията на ниво комисии може да бъдат представени на пленарно заседание. Чак след това въпросът за реформата на ОСП ще бъде гласуван от Европейския парламент. Това означава, че няма да бъде възможно новата ОСП да бъде решена преди евроизборите, които ще се проведат от 23 до 26 май. 
 
Това ще се отрази върху времето за изпълнение на реформите, като последната дума ще има новият парламент, избран през май. Aнализаторите от Farm Europe приветстват решението на Комисията да отдели достатъчно време, за да подобри предложенията за реформа на ОСП. 
 
Новият график ще позволи по-плавно да се оформи бъдещата ОСП. Хоризонталният регламент, който е крайъгълният камък на предложението за реформа, все още изисква значителни подобрения. Трябва да се улеснят бенефициентите и да се гарантира равнопоставеност в цяла Европа, категорични са от Farm Europe.
 
Според анализаторите на този етап предложението на Комисията излага на риск „общото“ в Общата селскостопанска политика, залагайки три нива на контрол. Те се опасяват, че правилата ще останат обременяващи за земеделските производители и държавите членки - още повече, че страните ще трябва да определят своята национална хоризонтална рамка.
 
 
Предложените в момента две нива на проверки и доклади за годишното и многогодишното изпълнение на ОСП не биха показали реалното изпълнение на политиката. Показателите не биха предоставили надеждна информация, тъй като вземат под внимание административните статистики, без да получават обратна връзка за реалното въздействие на мерките. 
 
Това изкривено представяне може да струва доверието в ОСП, опасяват се специалистите от Farm Europe. Липсват реални показатели, които да предоставят данни за екологичните и икономическите резултати на политиката.
 
Анализаторите виждат решение в приемането на разпоредба за опростяване, според която Комисията следва да контролира само сертифициращите органи на държавите членки, а не да извършва двойна проверка в разплащателните агенции или във фермите.
 
Друго тяхно предложение е да се премахне показателят за годишна ефективност, който е без значение, освен че носи допълнителна административна тежест. Както и да се постави многогодишна рамка за изпълнение въз основа на ограничен брой показатели. Комисията трябва да направи предложение какви да са те и как да се следят.
 
Farm Europe настояват за ускоряване на цифровизацията на селското стопанство. Така ще се подобри не само конкурентоспособността, но и ще се намали екологичният отпечатък на производството на храни.
 
Нужно е да се даде и по-голяма яснота на техническите мерки, за да се гарантира плавен преход между настоящата ОСП и следващата, която ще се нуждае от повече време, за да влезе в сила, убедени са експертите на Farm Europe.
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg.