Областният информационен център в Калофер организира информационно събитие за всички потенциални бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. На 9 ноември от 11:00 часа в Нарочното читалище „Христо Ботев-1869“ в града, експертите ще запознаят присъстващите с предстоящите приеми по Програмата, съобщиха от центъра.
 
 
По време на форума ще бъдат представени очакваните подмерки 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“. 
 
Присъстващите ще бъдат запознати и с електронната платформа ИСУН 2020. След срещата е планирано време за въпроси и дискусия.