Смяната на името на Институт по тютюна и тютюневите изделия на Институт по технология и контрол на тютюневите изделия и тютюна, както е записано в новия Устройствен правилник на Селскостопанската академия (ССА) разтревожи ръководството на института. 
 
 
В писмо до министъра на земеделието Румен Порожанов и председателя на ССА проф. Васил Николов директорът на института посочва, че със смяната на името води до изменение на акцентите на дейността и основните направления на института, които са свързани с производството на сертифицирани семена. 
 
„Промяната на наименованието на института води до необходимост от промяната на редица закони на Република България, свързани със сегашното наименование „Институт по тютюна и тютюневите изделия“, както и Закон за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия и Република България, представен от Института по тютюна и тютюневите изделия“, се казва в писмото.  
 
В него се посочва, че научната общност на института безспорно счита, че има нужда от промени и ще подкрепи всички, които са конструктивни и водят до подобряване на работата на ССА.