Забрана за организиране на изложения и пазари на домашни птици влезе в сила в област Враца.

Птицевъд: Браншът се раздели на малки и големи

На извънредно заседаниe на Областната епизоотична комисия беше представена информация за епизоотичната обстановка в област Враца, за промените в Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и за одобрения от Министерски съвет План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в България през 2020 г.

„На територията на област Враца епизоотичната обстановка е нормална, няма констатирани положителни проби на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) както при домашните, така и при диви свине“, отбеляза д-р Милчо Костурков, директор на Областна дирекция „Безопасност на храните“.

Започват засилени проверки за спазването на изискванията за отглеждането на птици в домашни условия в обекти от тип „заден двор“ и птицевъдни обекти.

Проверката, разпоредена със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ е заради повишената епизоотична готовност за болестта Инфлуенца по птиците (птичи грип). 

Необходимо е кметовете на общините на територията на област Враца да разпоредят незабавно свикване на общинските епизоотични комисии, на които да бъдат препоръчани на собствениците на птицевъдни обекти и „задни дворове“ следните мерки - да не допускат излизането на птиците извън дворовете, да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици и да актуализират списъците на собствениците, отглеждащи птици”, допълни още д-р Костурков.

Защо Полша избра да произвежда пилета, а не прасета?

На заседанието стана ясно, че до края на месец февруари ще приключат проверките в лични стопанства от типа „заден двор“ за нерагламентирано отглеждане на домашни прасета, както и за готовността на стопаните да отглеждат регламентирано до 3 броя прасета за угояване при стриктното спазване на мерките за биосигурност. 

Вече са разработени указанията към стопаните, желаещи да регистрират лично стопанство - тип „заден двор“ и да отглеждат прасета за угояване, в съответствие с последните промени в Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания. 

Умъртвиха 31 незаконни домашни прасета в Плевенско

Беше разгледана и процедурата за одобряване на терени за загробване на животни. Представителите на местната власт увериха, че надлежната документация е изпратена към Басейнова дирекция „Дунавски район“-  Плевен и при получаване на одобрение за съответните терени, ще информират областния управител и председател на епизоотичната комисия.

В края на заседанието, д-р Милчо Костурков даде разяснения на представителите на местната власт по одобрения от Министерски съвет План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в България за 2020 г., в който ясно и точно са разписани всички мерки и дейности на институциите.