Пробите от 67 фермерски продукти на пазара - месни заготовки, кисело мляко, сирене, кашкавал, извара и яйца, са дали добри показатели за безопасност и качество на храните.
 
 
Това стана ясно от съобщение на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за проверките, извършени през този месец на фермерски пазари и в обекти за директна доставка от земеделски производители на потребители.
 
Проведени са изпитвания за показатели за безопасност от храни, произведени по Наредба 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Ветеринарните власти са открили само една несъответстваща проба от сурово краве мляко, предлагано от млекомат. 
 

64 проби от плодове и зеленчуци, са дадени за анализ за пестициди, като няма открити отклонения от нормите.

 
От началото на този месец до сега инспекторите от дирекция „Контрол на храните“ на БАБХ са извършили 762 проверки на пазарите в страната. Съставени са 17 акта за установяване на административно нарушение. 4 са издадените предписания за отстраняване на установени нарушения в обекти за търговия на дребно и пазарите на територията на областите в страната.
 
Възбранени и насочени за унищожаване са над 190 к. храни от животински произход –млечни продукти, месни заготовки и разфасовки и 178 броя яйца неправилно съхранявани и без идентификационна маркировка и придружаващи документи за произход.
 
Нарушенията най-често са свързани с търговията с храни. Установено е предлагане на плодове и зеленчуци без документи за произход и регистрационни карти за земеделски производители, продажба на пресни плодове - ябълки и грозде, без обозначения за произход и клас на качество, търговия на млечни продукти без идентификационна маркировка, липса на лични здравни книжки на продавачите на щандовете, непълна информация на етикета на пресните плодове и зеленчуци и търговия на храни от животински произход без идентификационна маркировка и без придружаващи документи, които доказват произхода им.