В началото на февруари отворените процедури за финансова подкрепа по линия на Местните инициативни групи (МИГ) са 46. С пълния списък на приемите, които са по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), може да се запознаете ТУК.

Вижте документите за кандидатстване чрез МИГ, важните срокове, условията за допустимост и изпълнение

В ход е също четвъртият прием за подаване на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Крайният срок е 28 февруари.

На 2 февруари стана ясно, че са одобрени 107 проектни предложения за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР. Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на почти 5 млн. лв., а пълния списък може да видите ТУК.

Междувременно тече обществено обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ за приема през 2020 г. Предлага се удължаване на крайния срок за изпълнение – 30 септември 2024 г., както и дистанционно подписване на допълнителното споразумение за изменения договор с електронен подпис. Коментари се приемат до 9 февруари по имейл на [email protected]