Замърсяването на въздуха е проблем не само за жителите на градовете, но и за земеделските производители. Нови разпоредби задължават страните членки на ЕС да провеждат системни наблюдения за въздействието на озона върху почвите и растителните видове.
 
 
Това стана ясно от Известие на Европейската комисия (ЕК) за мониторинга на екосистемите, предвиден в директивата за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители. Документът е публикуван тази седмица в Официалния вестник на ЕС.
 
„Прекомерното излагане на тропосферен озон оказва вредно въздействие върху много видове растителност, което засяга сухоземните екосистеми и услугите, които те предоставят  - например производството на храна и дървен материал, поглъщането на въглерод, качеството на въздуха и регулирането на климата“, отбелязва съобщението. 
 
Под въздействието на озона някои чувствителни видове получават видими увреждания на листата. Негативните ефекти засягат растежа, качеството и количеството на реколтата, броя на цветовете и производството на семена. Растенията стават по-уязвими на стрес, като например слана, суша, болести и вредители.
 
Единствената видима вреда, която може да бъде приписана пряко на озона, е увреждането на листата. В такива случаи пазарната стойност на листните зеленчуци ще бъде намалена, отчитат експертите на ЕК.