Над 100 пестицида и 21 лекарства са открити в 29-те водни пътища на 10 европейски държави. Една четвърт от намерените химикали са забранени, а в половината от потоците поне един пестицид е над допустимите нива, пише Guardian.
 
Пробите са взети и анализирани в изследователските лаборатории на природозащитната организация „Грийнпийс“. В потоците са открити хербициди, фунгициди и инсектициди, както и антибиотици, използвани при животните.
 
Един от големите производители на пестициди в света вече се замисля за нови мерки, за да намали остатъчните количества в околната среда. Те застрашават както екосистемите, така и хората с антимикробна резистентност към лекарствата.
 
Това, че са открити много, отдавна забранени пестициди не означава непременно, че те продължават да се използват, макар и незаконно. Замърсяването може да бъде и резултат от задържане на устойчиви химикали в почвата, твърдят учените.
 
Подобни проучвания, които показват високи нива на остатъчни пестициди и инсектициди, са правени и в Ирландия, Швейцария, Холандия, Франция. Един от начините за борба с тях е да се намали зависимостта от пестициди и ветеринарни лекарства чрез по-устойчиво земеделие, предлага природозащитник.