Аграрното министерство направи промени в наредбата за промоционалните програми за земеделски и хранителни продукти, за да осигури конкуренция и по-голяма прозрачност на конкурсните процедури.
 
 
Промените в Наредба № 8 от 2016 г. бяха публикувани в „Държавен вестник“ в последния ден преди националния празник и вече са в сила. С тях се засилва контролът върху подизпълнителите и се взимат допълнителни мерки срещу конфликт на интереси при определяне на участниците в такива процедури.
 
Промоционалните програми за земеделски и хранителни продукти се финансират със средства от ЕС. За тази година са предвидени 179 млн. евро общо за всички страни-членки, а през 2017 г. сумата беше 142 млн. лв. предложения за програми за промоция на земеделски или хранителни продукти могат да се подават само от организации на производители или търговци.
 
При обявяването на средствата за тази година Европейската комисия изтъкна, че целта е популяризиране на предимствата и осигуряване на възможност за трайно настаняване на качествени европейски продукти на чужди пазари, различни от националния.
 
През тази година промоционалните и информационните програми са насочени главно към пазарите с най-голям потенциал за растеж, особено в страни извън ЕС.
 
Предимство имат кампании, които информират потребителите за различните европейски схеми за качество на храните – биологично производство, защитено наименование за произход, защитено географско указание, традиционно специфичен характер.