Производството на ечемик в България е нараснало с над 15% спрямо миналата година, сочи анализ на Министерството на земеделието и храните. Реколтата през 2014 година е в размер на 817 хил. тона. Това се дължи на увеличение както на реколтираните площи (с 9,9%), така и на средния добив (с 4,7%). 
 
Общото потребление на ечемик за пазарната 2014/15 година се прогнозира да достигне до 815 хил. тона – с около 6% повече в сравнение с предходната година. Тази прогноза се базира на очакваното нарастване на износа, при относително запазване на употребата на ечемик за семена, както и за пивоварната промишленост. 
 
По данни на Националната служба по зърното, средните стойности на основните качествени показатели на ечемик от реколта ‘2014 са следните: съдържание на белтъчни вещества: 12,0% ± 1,1%; хектолитрова маса: 62,1 ± 3,9 кг/хл; изравненост на партидите: 72,0% ± 32,0%; влажност: 12,7% ± 1,0%; културни примеси: 1,8% ± 2,0%; чужди примеси: 0,8% ± 0,9%. 
 
В анализа на Земеделското министерство става ясно, че според основния качествен показател, определящ разпределението на ечемика на пивоварен и фуражен – съдържанието на протеин, показва, че около половината от продукцията е пивоварен ечемик, а другата половина - фуражен ечемик. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!