Производителността на труда в селското стопанство на България е на ниво1/3 от средното за ЕС. Това се казва в анализ на МЗХ, сочи справка на Фермер.БГ. Според експертите подготвили анализа, причините са комплексни, като сред тях са ниското равнище на знания и умения на заетите в сектора.

 

В документа се посочва, че в известна степен значението на обучението и квалификацията на кадрите в агросектора се подценява. В същото време авторите посочват, че инвестициите в човешкото развитие имат най-голяма възвръщаемост. Според тях е нужно да се подобри учебния процес в специализираните средни училища, като това може да се случи и с подкрепата на новата ПРСР.

 

В доклада се посочва, че към момента Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) не разполага с капацитет да задоволи потребностите за информация от страна на многобройните земеделски производители, а в същото време има дублиране на извършваната дейност с тази от страна на Селскостопанска академия ( ССА ).

 


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!