Европейската комисия (ЕК) трябва да се ангажира с много задълбочен анализ как всяко от големите споразумения с трети страни се отразява върху развитието на селското стопанство и икономиката на ЕС.
 
 
Изпълнителният директор на Сдружението на производители на растителни масла в България Марияна Чолакова призова за това днес, по време на дискусията „Бъдещето на Oбщата селскостопанска политика на ЕС след 2020“ в София, организирана от Представителството на Европейската комисия  в България.
 
„Досега нямаме информация да са правени такива анализи. От 2014 г. е в сила споразумението за дълбока и всеобхватна търговия с Украйна. Всички знаем, че това е политическо решение, но то има много негативно отражение върху част от страните в ЕС. Считаме, че когато вървим в посока да разширяваме възможностите за търговия на ЕС, задължително трябва да отчитаме и какви са ефектите от това“, коментира Марияна Чолакова.
 
По думите й, сега се получава парадокс. От една страна се финансира изграждането на преработвателни мощности в отделните държави-членки на ЕС, а същевременно се подписват търговски споразумения, с които се купуват суровини от трети страни и така се ощетяват местните производители.
 
„Мога да ви уверя, че моите колеги в генералната дирекция винаги правят анализи и преценка на ефектите. Има и изследвания какво е влиянието на международните споразумения. Във всички случаи правим анализ, който споделяме в работните групи със страните-членки за влиянието, което отделни споразумения могат да имат върху земеделието на ЕС“, заяви Марио Милушев, директор на дирекция „Развитие на селските райони и предприсъединителна помощ“.