Група народни представители внесоха в парламента проект на Закон за трюфелите, а инициативата им стана повод за противоречиви коментари в социалните мрежи.
 
 
Документът предвижда разрешителен режим за събирането на ценната гъба в горските райони и правила за култивираното й отглеждане.
 
Производителите на култивирани трюфели, ползващи собствени или наети терени за производство, са задължени да спазват периодите на зреене, посочва проектът за нов закон и подробно описва сроковете:
 
- За Бял трюфел (Tuber Magnatum Pico) периодът на зреене и съответно събирането му е от 15 септември до 15 януари.
 
- За Зимен бял трюфел (Tuber Borchii Vitt Tuber albidum Pico) периодът на зреене е от 15 декември до 15 април.
 
- За Черен летен трюфел или scorzone (Tuber aestivum Vitt) периодът на зреене е от 1 май до 31 август.
 
- За Черен зимен трюфел (Tuber brumale Vitt) периодът на зреене е от 1 декември до 31 март.
 
- За друг вид Черен зимен трюфел – Tuber melanosporum Vitt, периодът на зреене също е от 1 декември до 31 март.
 
- За Гладък черен трюфел (Tuber macrosporum Vitt) периодът на зреене е от 15 септември до 15 януари.
 
- За Черен есенен трюфел  (Tuber Uncinatum или Burgundy) периодът на зреене е от 1 септември до 31 декември.
 
 
Търговията с различни сортове пресни трюфели, събрани от естествени находища и в стопанствата, се допуска до 10 дни след посочените периоди на зреене. Забранява се изкупуването на незрели трюфели.
 
Плантациите, които се използват за култувирани трюфели, трябва да са обозначени с табели с надпис „Забранено събирането на трюфели“.
 
За нарушение на закона се предвижда глоба от 1 000 до 3 000 лв., а когато добивът се извършва по начин, който уврежда находището, санкцията е от 1 000 до 5 000 лв. Предвижда се и изрична забрана за събиране на трюфели по време на дните, определени за лов.