Аграрното министерство публикува съобщение за изготвени указания към земеделските стопани, които доказват реализация на животни по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2019.

Обвързана подкрепа: Животновъди, вижте изискванията и сроковете

Изискванията се прилагат за първи път и се отнасят за Схемите за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ), за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) и за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК), подчертаха от ведомството.

Агри.БГ описа миналата седмица какви са изискванията и сроковете за животновъдите, за да докажат реализацията на животните. Първоначално изискванията бяха публикувани на не особено видимо място на сайта на аграрното ведомство.

Вероятно затова днес от министерството припомниха основни моменти от указанията към стопаните. 

Едно от изискванията е животновъдите да представят Ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животни, когато реализират живи животни вътре в страната.

Необходим е също сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или Сертификат за здравословно състояние при износ, когато реализацията на живи животни е извън граници, както и счетоводни документи

Документите за доказване на реализираните на пазара животни трябва да са издадени между 1 октомври 2018 г. и 30 септември 2019 г. Те трябва да бъдат представени в срок от 5 до 31 октомври 2019 г. в съответната областна дирекция по земеделие.

Във ВЕТИС системата на БАБХ движението на животните в съответствие с издаденото ветеринарномедицинско свидетелство трябва да е със статус „завършен“. Статусът на придвижените животни трябва да е „пристигнало“, за да бъде зачетена реализацията. 

Незавършени движения на животни във ВЕТИС, независимо от това, дали имат счетоводни документи и номер на ветеринарномедицинско свидетелство или сертификат, няма да се считат за валидна реализация.

Срокът, в който животните, заявени по схемите за подпомагане, трябва да останат в стопанството е 5 септември. Това важи и за животните, заявени за обвързано подпомагане по схемите (СМКЮ, ЕЖСК-месо и ДПЖСК). За животните, заявени по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (ПНДЖ 3), срокът е 25 септември включително.

Минималната реализация по СМКЮ е 0,2 бр. животни от същия вид на допустимо за подпомагане животно по схемата. За тези под селекционен контрол изискването е 0,25 бр. За ДПЖСК е различно в зависимост от заявената порода.