След удължаването на срока за подаване на заявления за директни плащания настъпват промени и в крайните срокове за задържане на животните, съобщи земеделското министерство.


Вижте удължените срокове по директните плащания

За Кампания 2019 по схемите за обвързана подкрепа периодът на задържане е 80 дни - от 18 юни до 5 септември 2019 г. включително.
По схемата за преходна национална помощ за овце и кози периодът на задържане е 100 дни - от 18 юни до 25 септември 2019 г. включително. 


Променя се и датата, на която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си. За Кампания 2019 тя е 17 юни.


Както Агри.БГ вече писа, в срок до 10 юни включително земеделските стопани могат да извършват промени без санкция във вече подадените заявления по директните плащания. Това стана по силата на промени в Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, които бяха публикувани днес в „Държавен вестник“.

Възможно е фермерите да добавят и допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели или животни по заявените схеми и мерки.
Крайният срок за подаване на заявления и извършване на промени в подадени заявления за подпомагане със санкция от 1% на всеки работен ден закъснение е 17 юни включително. 


Срокът за подаване на заявления за подпомагане по директни плащания за Кампания 2019 без санкция приключи на 23 май. По предварителни данни подадените заявления са над 105 хил. броя, а общата очертана площ е над 38 млн. дка.