Парламентът прие на първо четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. 
 
 
С тях се дава възможност Разплащателната агенция (РА) да извършва проверки за изкуствено създадени условия. Припомняме, че до промените се стигна след наказателна процедура срещу България, заради ограничаване на достъпа до директни плащания от потенциални кандидати.
 
На първо четене „за“ законопроекта гласуваха 13 народни представители, глас „против“ дадоха 0 народни представители, а 8 останаха „въздържали се“.
 
Предвижда се със заповед на министъра на земеделието, храните и горите да се одобрява обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“. Изменен е и текстът, регламентиращ условията и реда, по които регистрираните земеделци кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания. Кандидатите ще трябва да подават заявления за съответната календарна година, като заявените площи ще следва да са на тяхно разположение т.е, за тях да са регистрирани правни основания за ползване. Когато заявените за подпомагане площи надвишават регистрираните правни основания, РА ще издава предупреждение за грешка.
 
От министерството обясниха, че по същество процедурата за кандидатстване не се променя. Единствената разлика е, че съществуването на валидни правни основания ще се установява не при подаване на заявленията, а при извършването на проверки от РА.