Върху около 86% от площите с пшеница, реколта 2015 е извършен добър сеитбооборот. Това сочи Българска анкета за наблюдение на селскостопанската и икономическа конюнктура (БАНСИК), изготвена от Министерството на земеделието и храните.
[news]
През 2015 год. отглеждане на пшеница след пшеница има върху 12.4%, докато предходната година такова отглеждане се наблюдава върху 14.0%. През тази година 66.8%. от площите с пшеница, са засети след окопни култури. В сеитбооборота на пшеница тази година са включени 1.2% угари. При ечемика, от гледна точка на предшествениците, добър сеитбооборот е направен върху около 70.9% от площите. Най-висок е делът на слънчогледа – 38.5%. Угарите, включени в сеитбооборота на ечемика през 2015 год., са 1.1%. 47.9%. от площите с пшеница са засети след окопни култури.
 
И тази година при царевицата най-голям е делът на предшественик пшеница 47.7%. Ечемикът, включен в сеитбооборота на царевицата през настоящата година, е 5.2%. И през тази година най-голям е делът на слънчогледа, разположени върху предшественик пшеница – 64.0%. Върху 5.0% от площите не е извършен сеитбооборот.
 
33.5% от площите с пшеница са оставени като угари през 2015 год. 11.5% от площите, заети със слънчоглед, са оставени като угари през 2015 год. Около 15.5% от угарите през 2014 год., остават необработeни и през 2015 год. След като останат 2-3 години в тази категория, преминават в необработвани земи или ливади, когато се използват за паша, сочи още проучването.