През 2018 г. разходите на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ще надхвърлят 53,4 млн. лева. Това е сумата, която е заложена за трансфер от националния бюджет за покриване на разходите на агроведомството, става ясно от проектобюджета за следващата година, изготвен от Министерство на финансите.
 
 
Според проектозакона общите разходи на МЗХГ за 2018 г. ще възлизат на 210,088 млн. лева, спрямо 156,6 млн. лева приходи. Разликата е именно 53,4 млн. лева, колкото ще бъде и трансфера на средства. За съпоставка, през настоящата година разходите на агроведомството са били с 5 млн. лева по-малко.
 
Ако погледнем бюджетната програма на Министерство на финансите, ще видим, че според нея за политики в областта на земеделието и селските райони през следващата година ще са необходими 158, 3 млн. лева. 
 
5,8 млн. лева са определени за областта на рибарството и аквакултурите, 25,4 млн. лева за поддържане на горските масиви и 20 млн. лева за администрацията.
 
Там е записано още, че са предвидени 17 млн. лева за защита от вредното въздействие на водите, отпуснати за "Напоителни системи" ЕАД. Както и 1,6 млн. лева за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове". Ясно е записано, че и двете суми не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
 
Трансферът от националния бюджет към този на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) пък е в размер на 401,7 млн. лева. Сумата е определена за покриване на предоставените кредити от фонда. Разходите на ДФЗ за 2018 г. ще бъдат в размер на 367,9 млн. лева, като от тях 33,5 млн. лева отиват за поддръжка на персонала, сочи още проектобюджетът.