Как ще продължи да се прилага Допълнителното преразпределително плащане от 2023 г., бе обсъдено на Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план на 17 януари. Министерството на земеделието (МЗм) представи пред участниците няколко опции. 

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

С най-висок дял на преразпределение на средствата е вариантът, при който се подпомагат първите 30 ха между стопанства, които са с обща площ до 300 ха. Другият вариант е парите да се дават отново за първите 30 ха, но между бенефициенти с обща площ до 600 ха. При включването на по-големи стопанства се губи ефективността на преразпределението, аргументират се от ресорното министерство.

Друг въпрос, който касае преразпределителното плащане, е какъв процент от бюджета по директните плащания да бъде заделен. Всяка държава членка решава сама, но той трябва да е поне 10%. Засега екипът на министър Иван Иванов се е спрял именно на минимума.

По отношение на тавана за СЕПП са представени общо 10 варианта, съществен момент е да се реши дали да се признават разходите за заплати, или не. Има идея спестените средства да се прехвърлят във Втори стълб за обезпечаването на инвестиционни проекти. Не е изключен и вариантът те да бъдат вкарани в гаранционен фонд за контрол на риска. Тази интервенция обаче е нова и още не е била поставена за обсъждане.

Новост в следващия програмен период е прилагането на правила за социална устойчивост, които фермерите ще трябва да спазват, за да не им бъдат отнемани субсидии. Тук вариантите, предложени от земеделското министерство, са три, научи Агри.БГ:

•    Доброволно прилагане със санкции от 1 януари 2023г.;
•    Доброволно прилагане без санкции от 1 януари 2023 г. и със санкции от началото на 2025 г.;
•    Задължително прилагане със санкции от 1 януари 2025 г.

Твърде вероятно е да се избере вариантът с преходен период, за да могат стопаните постепенно да се запознаят с изискванията. Важно е също да се реши кои ще бъдат компетентните звена по контрол, като предложението е това да са Главна инспекция по труда и Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). Тепърва предстои браншът да даде своите становища по всички тези важни точки.
 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg