Христо Цветанов, председател на Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/ е номиниран за заместник министър на земеделието и храните.

Това решение бе взето единодушно от членовете на УС на АЗПБ на неприсъствено заседание вчера вечерта, на което ръководството на неправителствената организация, която обединява земеделски производители от всички браншове на сектор земеделие коментира проведената опознавателна среща с министър Греков миналата седмица.

По време на срещата с проф. Греков бяха обсъдени задачите и приоритетите в бъдещата съвместна работа и той обяви намерението си за активна работа с браншовите организации в сектора и постави за задача на присъстващите представители на НПО да му представят своите предложения за ресорен заместник министър.

Христо Цветанов е председател на УС на АЗПБ за втори мандат. По време на неговото председателството беше учреден Браншовия съюз на производителите на яйца към АЗПБ, в който членуват птицевъди, произвеждащи 80% от родната продукция. Към асоциацията се присъединиха и голяма част от свиневъдите в България и така на практика наред с членовете овцевъди, говедовъди и биволовъди в асоциацията има представителство на целия животновъден бранш.

По инициатива на Христо Цветанов към АЗПБ беше структуриран и Експертен съвет по плодове и зеленчуци, чийто ръководител е зам.-председателят на АЗПБ Цветан Цеков, най-големият биопроизводител на ябълки и круши в България. По предложение на АЗПБ бе създадена „Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци в България“, която e насочена към традиционните български производства и беше приложена за първи път през стопанската 2012 – 2013 г.

По време на председателството на Христо Цветанов АЗПБ успешно осъществява тригодишният проект "Укрепване на административния капацитет на АЗПБ и предлагането на услуги с висока добавена стойност", който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Преди броени дни беше одобрена подадената от АЗПБ двугодишна промоционална програма „Look @ the egg“, която е с европейско съфинансиране и е свързана с промотиране на български яйца на румънския и на гръцкия пазар, с цел разширяване на износа на български яйца.

С преизбирането му за Председател на УС на АЗПБ за втори мандат по негова инициатива бе подготвена и реализирана мащабната Първа национална среща на земеделските производители в България, която се проведе през февруари 2013 в к.к. Златни пясъци, която събра над 400 представители на сектора и темите, коментирани на престижния форум имат своя отзвук и днес.

През мандата на Христо Цветанов като председател на АЗПБ бе продължена политиката на асоциацията за периодични работни срещи с неправителствени организации, както на производители, така и на преработватели на земеделска продукция. Беше продължен и тристранният диалог със синдикатите и отговорните институции в сектор земеделие. АЗПБ продължи съвместната си работа с регионални и международни браншови организации, както и сътрудничеството си с Copa-Cogeka, европейската конфедерация на земеделски производители и кооперативи. По негова инициатива беше учреден и Регионален съвет за сътрудничество на национални организации на земеделските производители, в който заедно със сродни организации от Румъния, Македония и Молдова ежегодно се обсъждат актуалните тенденции в земеделското производство и се обменят добрите практики между регионалните неправителствени организации.

Управителният съвет на АЗПБ очаква подкрепата на всички неправителствени организации на производители и преработватели на земеделска продукция в България, които нямат свои кандидатури за заместник министър за земеделието и храните да подкрепят Христо Цветанов за позицията, която професор Греков очаква да обединява земеделския бранш в България.

Визитка
Христо Борисов Цветанов е роден на 12 август 1974 г. в гр. Свищов. През 2005 г. завършва специалността „Стопански и финансов контрол” в Стопанска Академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов. Магистърската си степен по специалност „Растениевъдна продукция” получава през 2007 година от Факултета по агрономство към Аграрния университет в град Пловдив.
Христо Цветанов е регистриран земеделски производител, отглежда пшеница, рапица, царевица, слънчоглед, соя. На 200 дка собствена земеделска земя успешно осъществява зеленчукопроизводство.
От 2007 г. Христо Цветанов е регионален координатор на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/ за района на градовете Свищов, Белене и Никопол. От септември 2009 г. е председател на УС на АЗПБ, а през 2012 г. е преизбран за председател за втори мандат.

Както Фермер.БГ писа свои предложения за поста зам. министър в МЗХ вече дадоха няколко асоциации в бранша - Националната асоциация на животновъдите в България, председателствана от Бойко Синапов предложи Пенка Христова, председател на Съюза на животновъдите в България. От Асоциация Български пипер предложиха третият зам. министър на земеделието да бъде Евгения Кирилова Митрова - досегашен Директор на Дирекция „Растениевъдство” в МЗХ . От Националната асоциация на зърнопроизводителите пък, призоваха министър Димитър Греков да оттегли предложението си за назначаване на заместник-министър, излъчен от браншовите организации. Националната асоциация за развъждане на Синтетична популация на българска млечна, заедно с още 7 животновъдни организации предлагат за поста кмета на Община Калофер Румен Стоянов.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!