Разяснителен семинар по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г., ще се проведе в Бургас и Добрич. Форумите ще се състоят на 11 и 12 април в съответните два града. 
 
 
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), с подкрепата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ще разяснят на фермерите какви са условията за кандидатстване по стартиталия на 15 март прием. Ще бъдат обяснени изискванията за подаване на проектните предложения в ИСУН 2020, както и възможностите за младите фермери да получат безплатна консултантска помощ за изготвяне на техните проектни предложения от експертите на НССЗ, чрез подмярка 2.1.1. "Консултантски услуги за земеделски и горски стопани" от ПРСР 2014-2020 г.
 
Подобни семинари вече се проведоха в четири града – Благоевград, Стара Загора, Ловеч и Велико Търново. Провеждането на регионалните семинари е с цел по-добрата информираност на земеделските стопани за условията за кандидатстване по подмярка 6.1,  приемът по която ще продължи до 14 юни 2018 г.
 
Информация за срещите:
- в Бургас на 11 април 2018 г. (място: ул. Цар Петър 1, сградата на Областна администрация - Бургас, заседателна зала (голяма), ет. 2) – програма на семинара;
 
- в Добрич на 12 април 2018 г. (място: ул.  "Независимост" № 5, Областна администрация – гр. Добрич, зала „Европа“) – програма на семинара;
 
В края на всеки форум е предвидено време, в което всеки желаещ земеделски стопанин ще има възможност да  получи безплатни индивидуална консултация от експертите на НССЗ.