Посланикът на Държавата Израел, Н. Пр. Шаул Камиса Раз и представители на водещи израелски компании в областта на земеделието участваха в семинар за иновативните технологии, които се прилагат в областта на селското стопанство.

 

Резултатът от сътрудничеството между академичните среди и земеделските производители в Израел превръща пустинята в обработваеми земи. В момента експертите там работят върху подобряване на системите за напояване, обработката на продуктите след тяхното събиране от полето, удължаването на живота на плодовете и зеленчуците и съхранението им за по-дълъг период. Освен многото усилия, които се влагат в селското стопанство и желанието за работа, от изключително значение за добрите резултати е връзката между науката и производителите. Крайната цел е постигането на по-добър стандарт на живот – съобщи г-н Ицхак Бен-Давид, зам.-генерален директор на Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Държавата Израел.

 

Домакин на събитието беше Русенският университет. Семинарът „Представяне на иновативни технологии в сферата на земеделието и хидромелиорациите за повишаване ефективността на земеделските стопанства” се провежда със съдействието на Областна администрация – Русе, под егидата на Посланика на Държавата Израел в Република България, Н. Пр. Шаул Камиса Раз.

 

На срещата с академичното ръководство посланикът сподели напредъка на технологиите при обработката на земята в Израел през годините. „Земеделието никога не е било само технологично занимание при нас. Условията, в които живеем, ни принуждават да търсим начини да превърнем пустинята в място, което да ни храни. Ако не беше научната и развойната ни дейност, и близките ни контакти с академичните среди, Израел нямаше да е световна сила в земеделието“, заяви Н. Пр. Шаул Камиса Раз.

 

Богатството на почви, климатът и местоположението на картата, лесно могат да бъдат превърнати в от ресурс в продукт, който да направи България много богата държава. „Можете да станете „земеделски наркотик“ за страните от Западна Европа, като произвеждате и изнасяте продукция, която се търси на пазарите там“, каза още посланикът. Гостите декларираха, че искат да споделят опита и знанията си в областта на земеделието, за да помогнат на българските производители да реализират по-добра продукция на по-добри цени.

 

Резултатът от сътрудничеството между академичните среди и земеделските производители в Израел превръща пустинята в обработваеми земи. В момента експертите там работят върху подобряване на системите за напояване, обработката на продуктите след тяхното събиране от полето, удължаването на живота на плодовете и зеленчуците и съхранението им за по-дълъг период. Освен многото усилия, които се влагат в селското стопанство и желанието за работа, от изключително значение за добрите резултати е връзката между науката и производителите. Крайната цел е постигането на по-добър стандарт на живот – съобщи г-н Ицхак Бен-Давид. Според Н. Пр. посланика на Израел техните туристи се чувстват изключително добре в България и се очаква около 200 хиляди да посетят страната ни пред този сезон.