Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) и Българската асоциация на търговците на агротехника (БАТА АГРО) организираха в рамките на деловата програма на Международната селскостопанска изложба АГРА 2014 кръгла маса, в която акцент беше поставен върху състоянието на земеделската техника в България и възможностите за модернизация на земеделските стопанства в новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

На форума беше отчетено незадоволително ниво на техническа осигуреност на земеделските стопанства у нас. Председателят на БАТА АГРО Веселин Генев алармира, че през последните години темпът на обновление на машинно-тракторния парк е много нисък, въпреки наличието на ръст. Той посочи още, че в подготовката на новата ПРСР липсва анализ на състоянието и модернизацията на технологичната въоръженост и поради това тя не отговаря на нуждите на стопанствата от сектор „Земеделие”.

 

Заместник-министърът на земеделието Явор Гечев, който участва в кръглата маса, очерта новите моменти в ПРСР 2014-2020, като припомни и приноса на НАЗ за включването на мярка за управление на риска. Той подчерта, че бюджетът по Втори стълб за настоящия програмен период е по-малък, което налага намирането на баланс в подпомагането в ситуацията на силно изоставащи отрасли. Приоритет в политиката ще бъде диференциране на производството на земеделска продукция и създаването на добавена стойност.

 

Ангел Вукодинов, зам.-председател на НАЗ, изказа опасение за ефекта на ПРСР 2014-2020 г. предвид множеството заложени приоритети и твърде ограничените средствата за реализирането им. За НАЗ едно от най-съществените условия в ПРСР 2014-2020 е подпомагането да достигне до реалното производство.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!