Земеделски производители се запознаха в детайли с очакваната подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на срещи, организирани в няколко общини в страната.

ДФЗ: Отворени приеми през месец юли

Областен информационен център – Добрич представи в общините Балчик и Генерал Тошево възможностите за кандидатстване по подмярката.

По нея ще се финансират фермери с размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем за модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната и други.

Максималният размер на проектите е 25 000 евро.

Новото е, че отпада изискването за доказване на минимум 33 на сто доход от земеделска дейност. 

"Целта на изменението е да се кандидатства по-лесно", каза Милчо Тонев, управител на Областния информационен център в Търговище, който също проведе среща със земеделци в района.

"Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 60% от сумата на общия размер на допустимите за финансиране разходи", подчерта експертът от Националната служба за съвети в земеделието в Търговище Денка Станчева.

ДФЗ: Започна приемът по подмярка 4.1

Стопаните на малки животновъдни ферми, пчеларите и производителите на плодове и зеленчуци ще могат да модернизират обектите си, като закупят техника и оборудване или инвестират в строителство по подмярка.

От ОИЦ - Търговище съобщават, че стопаните са се интересували основно дали са допустими кандидати според параметрите на тяхното стопанство и кои са случаите на получаване на приоритетни точки за увеличение на размера на безвъзмездната финансова помощ.

НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ ОТ МЕСЕЦА

Другата възможност за финансиране, която събра голям интерес на срещите с ОИЦ - Добрич, е подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства, по която земеделски стопани могат да получат от 5 хил. евро до 70 хил. евро. Планираният бюджет е малко над 5 млн. евро и ще покрива до 85% от допустими разходи по одобрения за финансиране проект. Процедурата ще бъде обявена до края на годината. 

На срещите в Балчик и Генерал Тошево бяха представени актуалните процедури към Стратегията за воденото от обществото местно развитие.

До 3 август 2020 г. земеделски стопани или микропредприятия от двете общини могат да подадат проектно предложение по подмярка 19.2/6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, по която също ще се финансират производство, услуги и занаятчийски дейности. 

Предстои да бъде обявена подмярка 19.2/4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, чиято цел е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.
 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Пчелар: Мярка COVID-19 е недостатъчна за компенсиране на щетите

Христо Николов: Компенсационните ставки за розите са справедливи

Овцевъди: Мярка COVID-19 не трябва да е единствена