Институциите на Европейския съюз ще изработят през тази година ясно определение и специален регламент за биостимулаторите в селското стопанство.

Пазарът на биопестициди ще стигне 8,6 млрд. евро през 2022 г.

За разлика от другите торове, за биостимулаторите в момента няма отделни правила в ЕС, които да уреждат достъпа до пазара и одобрението на продукти, отбеляза agribusinessglobal.com.

Един от примерите за вид биостимулатор е катализатор за торове, който подобрявацялостното здравословно състояние на растенията. Преди изработването на отделни регулации, тази група препарати се подчинява на правилата, приложими към торовете.

 

Европейският парламент прие през октомври миналата година доклад за необходимостта от нов регламент, като изрази подкрепата си за развитието на единен пазар и иновативна биостимулираща промишленост.

Предвидени са три ключови стъпки към нормативното уреждане на тематиката.

Първата е да се даде определение на биостимулаторите, като те ще бъдат разграничени от продуктите за растителна защита. След това ще бъдат изработени критерии за безопасност и хармонизирани стандарти, включително и за използването на микроорганизми.

Третата стъпка предвижда насърчаване на кръгова икономика в сектора с ефективно прилагане на растения и растителни екстракти в създаването на биостимулатори и биопестициди.

Единният хармонизиран пазар на тези продукти ще подпомогне фермерите в ЕС да станат по-конкурентоспособни и да участват в развитието на устойчиво селско стопанство с намалено въздействие върху околната среда. В допълнение ще даде възможност на новаторската европейска промишленост да запази позициите си на световен лидер в сектора на биостимулатори.

Биостимулаторите са едно от най-иновативните направления в селското стопанство, които днес заемат ключова роля за подобряване на ефективността, увеличаване на добива и по-голяма устойчивост, коментират представители на сектора в САЩ.

През следващите няколко години се очаква пазарът на препарати за биоконтрол и биостимулатори да нараства с над 10% годишно и до 2025 г. се очаква да достигне огромни продажби от 4,1 млрд. долара.